Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Laboratorium Teatralne - klasy z edukacją teatralną pod patronatem Teatru Rozbark

Patron klas z edukacja teatralną

Współpraca z PWST

News

Oficjalna współpraca, choć tak naprawdę już  od dawna gościmy na WTT  i to bardzo często. Studenci czasem nas także odwiedzają, proponując warsztaty i swoje doświadczenie.

Program Laboratorium Teatralne

autor:

 Beata Maria Ziaja - reżyser, mgr filologii polskiej, muzyk - wokalistaIdea. Założenia programowe 

Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.  
Tove Johsson


  •   Osią trzyletniego programu będzie stawianie na dużą samodzielność, krytycyzm i twórczą aktywność uczniów.  Nie będą oni jedynie uczestniczyć w kulturze poprzez jej wartościowanie, czy przeżywanie. Uczniowie będą ową kulturę współtworzyć.
  • Zasadniczą ideą programu jest traktowanie sztuki teatralnej, dzieła literackiego, muzyki jako źródeł treści, na bazie których odbywa się proces wartościowania.
  •     Takie potraktowanie programu stwarza ogromną szansę na to, że absolwenci tej klasy po trzech latach nauki będą osobami mentalnie przygotowanymi do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, artystycznych, wszędzie tam, gdzie akcent stawiany jest, wszechstronność, na twórcze myślenie, swobodę i odwagę wypowiedzi, a także na artystyczne postrzeganie rzeczywistości.
  •     Szkoła poprzez uczestnictwo w programie będzie go praktycznie kształtowała. Planujemy regularny udział uczniów w spektaklach teatralnych oraz szeroki wachlarz różnorodnych form zajęć teatralnych. Celem programu jest wszechstronny rozwój uczniów, dbałość o rozwój  zainteresowań i talentów.
  •     Do zadań programowych należą również: kształtowanie postaw i wrażliwości uczniów, wzbogacanie i rozwój wyobraźni, doskonalenie sztuki komunikacji, naukę współodpowiedzialności i współpracy w grupie, przełamywanie barier, lęków i zahamowań, wychowanie przez teatr.
  •     Niniejszy program ma służyć rozwijaniu wyobraźni i postawy twórczej młodzieży poprzez edukację teatralną. Powstał on na bazie wcześniejszych programów stworzonych i realizowanych na zajęciach  edukacji teatralnej i zajęciach pozalekcyjnych.
  •     Program ten uwzględnia założenia zatwierdzonej przez MEN PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO. Jego istota polega na prowadzeniu działalności teatralnej jako metody realizowania treści i osiągania celów edukacji artystycznej Dodatkowo wzbogacony jest o cele i treści wynikające z rozszerzonej działalności artystycznej.
  •     Może być wdrażany w połączeniu z innymi programami dopuszczonymi do użytku szkolnego oraz umożliwia wykorzystywanie dowolnych podręczników uwzględniających założenia reformy.

Data dodania: 2013-09-09

1a ma talent!

 Uczniowie klasy 1a - rocznik 1997 postanowili kontynuować tradycje swoich poprzedników i pochwalili się swoimi talentami. Oto kilka zdjęć, których autorka jest Dominika Wojciechowska (utalentowana fotoreporterka)!

 

Menu