Teatralnie

      

Dnia 18 listopada 2019 roku o godz. 9.30 w auli II LO im. S. Żeromskiego odbyła się uroczystość podpisania umowy patronackiej dla klas edukacji teatralnejpod kierunkiem mgr Beaty Marii Ziai. Klasy teatralne w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego objął patronatem TEATR ROZBARK. Tego dnianastąpiłotakże odnowienie współpracy z bytomskim Wydziałem Teatru Tańca AST w Krakowie. Gośćmi Zeromszczaków byli prezydent Adam Fras, dziekan AST WTT w Bytomiu dr hab. Monika Jakowczuk, dyrektor Teatru Rozbark dr Anna Piotrowska. W części artystycznej wystąpili aktorzy Grupy Teatralnej Można Już Łowić oraz uczennice klasy 1ap. Współpraca z WTT w Bytomiu i Teatrem Rozbark to początek wielkich zmian wIILiceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego!


Menu