Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
tel. 32 810 10 75 - gimnazjum
e-mail: zso2bytom@zso2bytom.pl
bip
Dzień bez jedynki

Regulamin DNIA BEZ JEDYNKI


1. Dzień bez jedynki przysługuje każdemu uczniowi naszej szkoły, jeśli posiada w dzienniku lekcyjnym numer z wylosowaną liczbą.


2. Jeden szczęśliwy numerek jest losowany codziennie przez Dziennik Elektroniczny. Przy wylosowanym numerze z nazwiskiem  (w każdej klasie) pojawia się zielony znak ze skrótem SN (szczęśliwy numerek). 


3.  Dzień bez jedynki nie dotyczy ucznia, który ma ponad 20 godzin nieusprawiedliwionych lub otrzymał naganę Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, wychowawcy.


4. Dzień bez jedynki dotyczy:

- braku zadania domowego;

- braku zeszytu przedmiotowego;

- braku podręcznika przedmiotowego;

- nieprzygotowania do odpowiedzi ustnej (trzy ostatnie lekcje);

- zwolnienia z niezapowiedzianej kartkówki.


5. Dzień bez jedynki nie dotyczy:

- prac domowych, sprawdzianów, testów itp.  zadanych z tygodniowym lub dłuższym wyprzedzeniem;

- syntez i powtórek materiału w klasach maturalnych;

- referatów uczniów, które sami zgodzili się przygotować;

- rozmowy z nauczycielem podczas lekcji dotyczącej bieżącego materiału (omawiany aktualnie temat lekcyjny), 

- lektur omawianych na lekcjach języka polskiego.


6. Przestrzeganie Dnia bez jedynki, według powyższych zasad, obowiązuje wszystkich nauczycieli i uczniów.                                                                                               K.L.  


Menu