Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
tel. 32 810 10 75 - gimnazjum
e-mail: zso2bytom@zso2bytom.pl
bip
Aktualności

DZIEŃ OTWARTY

Zapraszamy w dniu 04. czerwca o godzinie 10.00

Szanowni Państwo

Informuję, że nauczyciele naszej Szkoły nadal uczestniczą w ogólnopolskiej akcji strajkowej. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne zostaną wznowione po zakończeniu strajku, o czym Państwa niezwłocznie poinformuję. Liczę, że nastąpi to w najbliższym czasie. Serdecznie dziękuję za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem

Ewa Rombek

wicedyrektor ZSO nr 2

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni naszych uczniów

Uprzejmie informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.

Jest to dla wszystkich sytuacja kryzysowa – dla nas nauczycieli, dla Państwa Rodziców.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Strajk będzie polegał na powstrzymaniu się od pracy nauczycieli.

W tym czasie w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

Wobec powyższego, zwracam się z prośbą o wyrozumiałość i zapewnienie swoim dzieciom opieki w domu rodzinnym.

Ufamy, że wspólnie uda nam się przejść przez ten czas w sposób spokojny i bezpieczny.

 Z wyrazami szacunku

Wicedyrektor ZSO nr 2

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo doinformacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1.Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach iplacówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3.§ 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych iniepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4.Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5.Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6.Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Harmonogram obowiązujący w rekolekcje (25-27.03.2019)

Harmonogram obowiązujący w rekolekcje (25-27.03.2019)

25.03.2019 (poniedziałek)

09.20: zbiórka w holu szkoły i wyjście do Teatru Rozbark (na godz. 10.00) pod opieką następujących nauczycieli:

klasa I a - p. M. Gutkowska

klasa I b - p. A. Spinczyk

klasa II a - p. J. Baran

klasa II b - p. B. Szulińska

klasa III a - p. B. M. Ziaja

klasa III b - p. K. Sowa

Po zakończeniu spotkania rekolekcyjnego samodzielny powrót do domu – oświadczenia rodziców (na 3 dni rekolekcji).

W wypadku uczniów, którzy nie dostarczyli oświadczeń powrót do szkoły pod opieką nauczycieli.


26.03.2019 (wtorek)

09.40: zbiórka w holu szkoły i wyjście do dolnego kościoła (na godz. 10.00) pod opieką następujących nauczycieli:

klasa I a i I b - p. I. Franiel

klasa II a i II b - p. M. Paśnik-Zawadzka

klasa III a i III b - p. B. M. Ziaja

Po zakończeniu spotkania rekolekcyjnego i ponownego sprawdzenia obecności samodzielny powrót z kościoła do domu.


27.03.2019 (środa)

09.40: zbiórka w holu szkoły i wyjście do dolnego kościoła (na godz. 10.00) pod opieką następujących nauczycieli:

klasa I a i I b - p. P. Markiefka.

klasa II a i II b - p. A. Dąbrowska-Hok

klasa III a i III b - p. K. Sowa

Po zakończeniu spotkania rekolekcyjnego i ponownego sprawdzenia obecności samodzielny powrót z kościoła do domu.

KILOMETRY DOBRA

Weź udział w akcji z Żeromem!


Pliki do pobrania:

  1. Kilometry Dobra.pdf

Wystawa „Stąd do nieskończoności” w Katowicach

Dnia 24 stycznia grupa uczniów klas IIIA, IA i IB liceum oraz III c gimnazjum pod opieką prof. Joanny Baran i prof. Marii Gutkowskiejuczestniczyła w wycieczce naukowej z astronomii.

Celem wycieczki było zwiedzenie interaktywnej wystawy przygotowanej przez uczniów VIII LO w Katowicach - członków koła Miłośników Astronomii - pod opieką nauczyciela fizyki - Bogusława Lanusznego.

Na wystawie w sposób niezwykle interesujący przedstawiony został proces poszerzania granic naszego poznania dzięki rozwojowi fizyki i astronomii.

Zaintersowanym proponujemy stronę internetową: www.astrofiz.pl/wystawa

Data dodania: 2018-12-21

Koncertowo!

21 grudnia br. Żeromszczacy mogli podziwiać uzdolnionych artystów z naszej szkoły, którzy wystąpili na scenie podczas świątecznego koncertu oraz jasełek. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację dzisiejszego dnia. Takie głosy i atmosfera - tylko w Żeromie! Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiego za  profesjonalną organizację!

Przypominam, że zgodnie z wykazem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

dzień 02 stycznia 2019 r. jest wolny.

Zajęcia rozpoczynamy od 03 stycznia 2019 r. (CZWARTEK).

UWAGA WSZYSCY LUDZIE WIELKIEGO SERCA!

 18 grudnia br. odbędzie się w naszej szkole KIERMASZ ŚWIĄTECZNY! Zwracamy się z prośbą do społeczności szkolnej, by zmobilizowała siły. Prosimy każdą z klas o przygotowanie dwóch ciast lub innych słodkości. Dochód ze sprzedaży przeznaczymy na wsparcie dla potrzebujących Żeromszczaków.

« 1 2 3
...
44 »
Menu