Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W BYTOMIU
NA LATA 2012-2015


I. Proces opracowywania koncepcji pracy szkoły.

1.1. Podstawa prawna opracowania koncepcji.

1.2. Dokumentacja szkolna wykorzystana do opracowania koncepcji.

1.3. Sposób utworzenia koncepcji.

1.4. Sposób zapoznania z koncepcją.

1.5. Sposób upublicznienia koncepcji.

II. Wizja i misja szkoły.

2.1.Wizja szkoły.

2.2. Misja szkoły.

III. Analiza SWOT stanu szkoły.

3.1. Mocne strony szkoły.

3.2. Słabe strony szkoły.

3.3. Szanse szkoły.

3.4. Zagrożenia wynikające z wpływów środowiska na szkołę.

IV. Cele główne szkoły, zadania i formy ich realizacji.

4.1. Cele główne szkoły.

4.2. Zadania szkoły i formy ich realizacji.

V. Ewaluacja koncepcji pracy szkoły.

5.1. Zespół ewaluacyjny.

5.2. Zadania zespołu ewaluacyjnego.

5.3. Plan i harmonogram ewaluacji.

5.4. Struktura raportu po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.

VI. Załączniki do koncepcji pracy szkoły.

Menu