Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
bip
Regulamin rekrutacji na r. szk. 2019/2020

Gimnazjalisto! Ósmoklasisto!
 

4-letnie liceum ogólnokształcące:

Od roku szkolnego 2019/20 w czteroletnim liceum otwieramy trzy klasy: I a, I b i I c.
W każdej z nich od pierwszej klasy będą realizowane trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym, w tym jeden do wyboru:

klasa

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

maksymalna ilość uczniów w oddziale

języki obce

I przedmiot

II przedmiot

III przedmiot**

 Klasa I a
 z edukacją   teatralną*

j. angielski

j. polski

 do wyboru spośród:

  1. historia

  2. wos

  3. geografia

  4. chemia

  5. biologia

  6. fizyka

 7. j. polski

 8. matematyka

32

j. angielski (wiodący nauczany od szkoły podsta-wowej)

j. niemiecki lub
j. francuski jako drugi język konty-nuowany od szkoły podsta-wowej lub nauczany od podstaw

 Klasa I b

j. angielski

biologia

32

 Klasa 1 c   dwujęzyczna***

j. angielski

geografia

32

 

* zajęcia z edukacji teatralnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo będą organizowane dodatkowo poza tygodniowym przydziałem godzin dla ucznia. 

** zajęcia w grupach międzyoddziałowych 

*** przedmioty realizowane w języku angielskim:

matematyka – poziom podstawowy,

geografia poziom podstawowy z elementami j. angielskiego

Pliki do pobrania:

  1. Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do kl. I LO (19-20) - LO 3-letnie.pdf
  2. Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do kl. I LO (19-20) - LO 4-letnie.pdf
Menu