Menu
Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
tel. 32 810 10 75 - gimnazjum
e-mail: zso2bytom@zso2bytom.pl
bip
Opis klas

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ŻEROM OFERUJE:

KLASA Z EDUKACJĄ TEATRALNĄ - A
Uczniowie tej klasy realizują taki sam program jak inni uczniowie, ale dodatkowo uczestniczą w zajęciach teatralnych w formie warsztatów (2 godziny w tygodniu w podziale na grupy). Program edukacji teatralnej nazywa się „Laboratorium Teatralne” i jest zgodny z podstawą programową MEN.

KLASA DWUJĘZYCZNA (NOWOŚĆ!) - B
Nazwa CLIL wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu wybranych przedmiotów (u nas matematyki i biologii) w języku ojczystym i angielskim (ok. 50 % treści programowych). Dodatkowo na lekcjach geografii będą wprowadzane elementy języka angielskiego w ramach działań innowacyjnych.

KLASA OGÓLNA - C
Jest to klasa dla uczniów mających ogólne zainteresowania i jeszcze niesprecyzowane plany na przyszłość.Jej wybór zapewnia edukację z przedmiotów obowiązkowych (zgodnie z podstawą programową MEN).

KLASA OGÓLNODOSTĘPNA INTEGRACYJNA - D
W klasie integracyjnej może uczyć się 20 uczniów (w tym do 5 uczniów z dysfunkcją) , którzy otrzymują pomoc nauczyciela wspomagającego. Uczniowie z dysfunkcją realizują taki sam program, jak pozostali, ale metody i formy pracy są dostosowane do ich indywidualnych możliwości oraz potrzeb psychofizycznych.


ZAPRASZAMY!

 

Nasze atuty:

  • troska o rozwój osobowości, wrażliwości i kultury osobistej ucznia,
  • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
  • dobra jakość kształcenia,
  • doświadczona kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach,
  • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,
  • nowoczesna sala gimnastyczna,
  • bogaty księgozbiór.

Menu